Nurgül Yılmaz
Nurgül Yılmaz
Süreç Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü